Bütünleşme - Kalkınma Ofisi
15687
page,page-id-15687,page-child,parent-pageid-15682,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Bütünleşme

Günümüz Türkiye’si neredeyse her konuda bölünmüşlüğü yaşıyor. Siyaset, üretim, ticaret,eğitim, sosyal hayat vs. Dolayısıyla çıkış noktamız burası. Türkiye’nin her konuda bütünleşmeye ihtiyacı var.

  • Siyasette bütünleşmeye ihtiyaç var.
  • Tarımda “arazi” bütünleştirilmesine ihtiyaç var.
  • Üretimde “sermaye” bütünleşmesine ihtiyaç var.
  • İç ve dış ticarette “ürün” bütünleştirilmesine ihtiyaç var.

Tek Pazar ve Bölgesel Entegrasyonların oluşturduğu Küreselleşmenin yatırım ve ticaret hayatına getirdiği yeni kurallar karşısında işletmelerimizin iç pazarımızda ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin korunabilmesi için BÜTÜNLEŞME olmazsa olmaz şarttır.

Günümüz Türkiye’sinde fazlasıyla önemseyerek bir yanlışa vurgu yapmak istiyoruz.Ülkemizde ivedi olarak yatırım ihtiyacı olduğu şeklindeki değerlendirmelerin ezberci bir yaklaşım olduğunu bu ezberciliğin de bizi yanlışa götürdüğünü düşünüyoruz.
Yatırım ve ticaret hayatımızın öncelikli ihtiyaçları;

  • Sermaye Bütünleştirmesi
  • Ürün Bütünleştirmesi
  • Teknolojik Yenilik ve
  • Pazarlamadır.

Takdir edileceği üzere tüm sektörlerde “ürün toplulaştırılmasına” şiddetle ihtiyaç vardır. İşletmelerimizin içinde bulunduğu zor şartlardan dolayı tek başlarına dünya ölçeğinde üretim yapamamaları veya risk alamamaları nedeniyle standartlaştırılmış miktar ve kalitede üretim yapabilenler, ihracat için veya ithalatın ikamesi için üretimlerini bir araya getirebilmeli ve vadeli işlem sözleşmelerine taraf olabilmeliler. Günümüzde standart sağlanamadığı için değişik işletmelerden aynı ürünü bir araya getirme imkanı yok. Sıkıntıların aşılmasıyla küçük,orta ve mikro işletmelerimiz ürünlerini birleştirerek uluslararası ticarete taşıyabileceklerdir.

Küçük üretim ünitelerimizin organik bir birleşme olmazsa da bir araya gelerek “ortak marka” oluşturabilmeleri ve marka üzerinde mülkiyet tesis edebilmeleri önemlidir. Ortak marka oluşturulurken hazırlanacak teknik şartnamede “CE”,”GLOBALGAP” gibi yeterliliklerde istenilen şartların yer alması önem arz eder.Bu oluşum hayata geçirildiğinde marka oluşturma,tanıtım,ürün belgelendirme,pazar araştırması gibi giderler katılımcılar arasında paylaşılarak maliyetler düşürülürken, ülkemiz ekonomisi özelinde olmazsa olmaz şart olan kollektif çalışma kültürü temelinde, Organizasyonel İnovasyon ve Sunumsal İnovasyon oluşturulabileceğine inanıyoruz.