Marka - Kalkınma Ofisi
15712
page,page-id-15712,page-child,parent-pageid-15850,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Marka,ülkemizde bir ürünün veya hizmetin isim tescili olarak algılanmaktadır. Bu algılama eksik ve “marka” olgusuyla örtüşmeyecek bir bakış açısıdır. Marka ; ilgili kararnamede de anlam bulduğu üzere ” bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”.Bugün gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde “kalite” olgusunun vazgeçilemez bir konuma gelmesi, ürünün ve ambalajın asgari yeterliliğe sahip olduğunun işaretlenmesi mecburiyetini doğurmaktadır. Dolayısıyla marka oluşturma konusunda çıkış noktası kalite ve kalitenin belgelendirmesi olmalıdır.

Bu noktada markanın, üretim ve pazarlama sürecinin bir unsuru olarak en fazla katma değer oluşturan,sahibine maliyet avantajı ile kapatılması mümkün olmayan bir rekabet marjı oluşturan bir olgu olması sebebiyle; bir ticari değer olduğu ve mutlaka markanın üzerindeki mülkiyetin tescili anlamına gelen “marka tescili” ile belgelenmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.Her markanın tüketici/alıcı açısından bir kalite anlayışını /seviyesini,malın fiziki özellikleri ve üretim sürecine ilişkin standartlaşmayı içerdiğinin önemle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Bu yönleriyle marka işletmelerimizin kurumsallaşma ve büyüme aşamalarına büyük katkılar sağlamaktadır.

  • Daha hızlı büyüme
  • Daha fazla istihdam
  • Yüksek rekabet gücü
  • Yüksek gelir sağlanmasında marka kilit rol oynamaktadır.

Marka benzerlik ön araştırması tarafımızdan on-line işlem olarak ücretsiz Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılabilmektedir.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Evraklar
  • JPEG formatında marka örneği ( İnternet ortamında görme imkanımız varsa marka örneği tarafımızdan hazırlanabilir.)
  • Ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış haliyle şirket unvanı
  • Vergi Dairesi ve Numarası
  • Şirket iletişim bilgileri (adres,telefon,fax)
  • Kaşe – imzalı vekaletname (örneği Vekaletname butonundan download edilebilir.)

İşletmelerimizin yetki vereceği vekillerle ücretlendirme,sorumluluk ve yetki konularını, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek derecede açık konuşmalarında büyük fayda vardır.

Diğer taraftan vekil olan kişi kendi namı, vekili bulunduğu işletmenin de hesabına hizmet vermektedir. Nihayetinde işletmeyi temsil ve ilzam edecek kişilere vekalet verilmesi önem arz eden bir konudur.