Tarım Teşvik Kredileri - Kalkınma Ofisi
15794
page,page-id-15794,page-child,parent-pageid-15777,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Tarım Teşvik Kredileri

Genel Çerçeve

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanda; bireysel veya grup şeklinde, öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için, tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile altyapı tesislerine yönelik yatırımları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan hibe destek programıdır.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK YATIRIMLAR

 • Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar
 • Basınçlı Sulama Sistemi yatırımları

EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI YATIRIM KONULARI

 • a)  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
 • b)  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • c)  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 • ç)  Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.( jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi)

HİBE ALINABİLECEK EKONOMİK YATIRIMLARA ÖRNEK PROJELER

 • Süt Toplama ve İşleme Tesisi
 • Kesimhane ve Et İşleme Tesisi
 • Jeotermal – Alternatif Enerji Kaynakları Kullanılan   Seraların Yapımı
 • Damlama Sulama Tesisi Projesi
 • Yağmurlama Sulama Tesisi Projesi
 • Sebze -meyve Tasnifleme İşleme – Paketleme – Depolama Projeleri
 • Salamura Zeytin Tasnifleme, İşleme, Paketleme Tesisi
 • Zeytin Yağı Üretim Tesisi
 • Soğukhava deposu veya  ısı ayarlı depo
 • Çay Üretim Tesisi
 • Baharat Üretim Tesisi
 • Pekmez ve Sirke Üretim Tesisi
 • Fındık ve Fıstık İşleme Tesisi
 • Salamura Yaprak Paketleme, Depolama Üretim Tesisi
 • Yumurta Paketleme
 • Mısır Nişastası Üretim Tesisi
 • Mısır Kurutma Tesisi
 • Buğday İşleme Projeleri
 • Bakliyat Tasnifleme, İşleme, Paketleme ve Depolama
 • Çeltik İşleme, Tasnifleme, Paketleme ve Depolama
 • Tohum Temizleme Ve Paketleme
 • Çelik Silo Tesisi
 • Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi
 • Yem Bitkileri ve Silajlık Mısır Paketleme Tesisi
 • Salça Üretim Tesisi
 • Patates yıkama ,soyma ve paketleme tesisi
 • Balık İşleme Tesisi
 • Bal İşleme ve Paketleme Tesisi
 • Kestane İşleme Tesisi
 • Şarap Üretim Tesisi
 • Organik Gübre Üretim Tesisi

TARIMSAL DESTEKLER
Tarımsal faaliyetlerde uygulanan devlet teşvikleri ve destekleri  ilgili ürün gruplarına göre başlıklar  halinde ilgilerinize sunulmuştur.Aşağıda arz edilen hususlar genel bilgi içermekte olup,bölge ve ölçek olarak farklılık gösterebilmektedir.Bu nedenle bilgi edinilmesi arzu edilen konular olduğunda detaylı bilgi notu hazırlanabilir.

TARIMSAL DESTEKLEMELER  BİLGİ NOTU DEKAR BAŞINA VERİLEN SERTİFİKALI TOHUM VE FİDAN DESTEĞİ

 • 1    Tritikale, arpa, çavdar, yulaf, korunga, fiğ    3 YTL/da
 • 2    Buğday, yonca    5 YTL/da
 • 3    Susam, kolza (kanola), aspir    4 YTL/da
 • 4    Nohut, kuru fasulye, mercimek    6 YTL/da
 • 5    Çeltik, yer fıstığı    8 YTL/da
 • 6    Patates     20 YTL/da
 • 7    Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi    200 YTL/da
 • 8    Narenciye, yarı bodur ve tam bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi ve narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme     150 YTL/da
 • 9    Diğer meyve türleri ile bahçe ve bağ tesisi    120 YTL/da
 • 10    Zeytin ( Gemlik hariç) fidanı ile bahçe tesisi    100 YTL/da
 • 11    Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi    40 YTL/da
 • 12    Sertifikalı Antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi    30 YTL/da

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERE VERİLECEK DESTEKLER
Bahse konu program çerçevesinde Üreticilere yapılacak ödemeler 3 kategoride yapılır.

1. Kategori:

 • Erozyonla mücadele (setleme, canlı veya cansız perdeleme, ideal sürüm tekniğinin uygulanması ve/veya koruma amaçlı boş bırakma).
 • Arazinin ıslah edilmesi.
 • Taş toplama.

Mevcut üretimden vazgeçerek yukarıda belirtilen uygulamalardan iki veya daha fazlasını tekniğine uygun bir şekilde tatbik eden üreticilere, dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.

2. Kategori:

 • Uygun sulama tekniklerinin kullanımı.
 • Kontrollü ilaç, gübre ve hormon kullanımı.
 • Organik, yeşil, ahır gübresi, kompost vb. kullanımı.
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları.

Mevcut üretime devam eden veya değiştiren ve aynı zamanda yukarıda belirtilen uygulamalardan iki veya daha fazlasını tekniğine uygun bir şekilde tatbik eden üreticilere, dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.    

3. Kategori:

 • Daimi bitki örtüsü oluşturulması.
 • Yeni çayır-mera tesisi ve/veya iyileştirilmesi.
 • Aşırı otlatmanın engellenmesi.
 • Yem bitkileri yetiştirilmesi.

Mevcut üretime devam eden veya değiştiren ve aynı zamanda yukarıda belirtilen uygulamalardan iki veya daha fazlasını tekniğine uygun bir şekilde tatbik eden üreticilere, dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.

Ödeme tutarları ile ödemelerin yapılabilmesi için gerekli yazışmalar ve izlenecek yollar gerektiğinde Bakanlıkça çıkartılacak genelge ile İl proje uygulama komisyonuna duyurulur. Ödemeler banka tarafından yapılır.

ÖNEMLİ NOT : ÇATAK programından ödeme yapılan üreticiler ödeme süresince doğrudan gelir desteğinden faydalanamaz.

MAZOT VE GÜBRE  DESTEĞİ :

ÜRÜN GRUPLARI

MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)

Sebze, meyve (üzüm hariç), süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları    1,8    1,55
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler ve üzüm alanları    2,88    2,13
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları    5,4    3

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Yem Bitkileri Desteklemeleri

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.

Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır.
Anaç Sığır ve Manda,  Damızlık Koyun ve Keçi ile Arı Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (E-Islah) kayıtlı, üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye en az beş baş kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir kez olmak üzere doğrudan hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Kooperatif tüzel kişiliği tek işletme olarak kabul edilir.Anaç manda desteğinden yararlanacak olan üreticilerde sayı şartı aranmaz.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi  aşağıdaki esaslara göre yapılır. Damızlık Koyun ve Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan en az  yirmibeş baş ve üzeri damızlık anaç  koyun veya keçiye sahip üreticilere yılda bir kez olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde  hayvan başına doğrudan ödeme yapılır.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri Ürün desteklemeleri

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı türleri, yılan balığı, kerevit türleri, karides türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türleri yetiştiriciliği yapanlar, 2000 ton/yıl’a kadar olan (2000 ton/yıl dahil) üretimleri için, ürün desteklemelerinden yararlandırılır.

Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerde üyelik şartı aranmaz.

Yavru balık desteklemeleri

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçkahanelerden ve/veya kuluçkahaneli tesislerden, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere, alabalık, çipura, levrek,  mersin balığı türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türlerinin yavrularını satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yukarıda belirtilen yavru balıkları kendi tesisinde üretip bu yavruları yine kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler yavru balık desteklemelerinden yararlandırılır.

Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerde üyelik şartı aranmaz.

İpek Böceği ve Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği Desteklemeleri

İpek böceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipek böceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipek böceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik) tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

Tiftik üretimine ilişkin desteklemeler

1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil yılı tiftik ürününü bu kuruluşa satan üreticilere doğrudan destek ödemesi yapılır.

Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, tiftik üreticilerinin destek ödemelerinden yararlanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde, üreticiler il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır. Birlik, tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve adetlere göre; köylerde ise muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmak ve yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir. Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden, ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka Şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir. Banka, Bakanlıktan sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya kooperatiflere ve/veya Birliğe öder. Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç üç iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir.

Hayvan gen kaynaklarının korunması

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları, yerli küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı Irkını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç ve Norduz koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ve arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2400 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 1050 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8000 koloniyi geçmeyecektir.

Yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya (SakızxKıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin ile yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi ve Kilis keçisi yetiştiricilerine hayvan başına ödenir. Geliştirme amaçlı destekleme miktarı; Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ile Ankara Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her bir ırk için 6300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı) ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 81.900 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş, Kafkas Arı Irkında 20 koloni ve üzeri olacaktır. Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

 • Yerli Kara Sığırı: Ankara,
 • Boz Sığır Irkı: Edirne,
 • Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı: Hatay,
 • Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı: Erzurum,
 • Yerli Güney Sarısı Sığırı: Adana,
 • Zavot Sığırı: Doğu Anadolu Bölgesi,
 • Anadolu Mandası: Balıkesir,
 • Kafkas Arısı: Ardahan, Artvin,
 • Kıvırcık Koyunu: Kırklareli,
 • Sakız Koyunu: İzmir,
 • Gökçeada Koyunu: Çanakkale,
 • Karagül Koyunu: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri,
 • Herik Koyunu: Amasya,
 • Hemşin Koyunu: Artvin,
 • Çine Çaparı Koyunu: Aydın,
 • Norduz Koyunu: Van,
 • Kilis Keçisi: Kilis,
 • Dağlıç Koyunu: Afyon,
 • Honamlı Keçisi: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri,
 • Ankara Keçisi: Ankara,

Destekleme, bu İllerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas Arı Irkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller;

 • Ankara Keçisi: Ankara,
 • Akkaraman Koyunu: Konya,
 • İvesi Koyunu: Şanlıurfa,
 • Karacabey Merinosu: Balıkesir,
 • Anadolu Merinosu: Eskişehir,
 • Karayaka Koyunu: Tokat,
 • Karya Koyunu: Aydın ve Denizli,
 • Morkaraman Koyunu: Erzurum,
 • Kangal Akkaraman Koyunu: Sivas,
 • Pırlak Koyunu: Afyon,
 • Hemşin Koyunu: Artvin,
 • Kilis Keçisi: Adana, Kilis ve Hatay.

2) Yerinde koruma ve geliştirme

– Yerinde koruma:

Sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralanarak kaydı tutulur. Sürü kompozisyonu büyükbaş hayvanlar için; asgari 56 dişi-16 erkek azami 134 dişi-16 erkekten; küçükbaş hayvanlar için asgari 56 dişi-16 erkek azami 184 dişi-16 erkekten oluşur. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 dan ve dişi sayısı 56 dan az olmayacaktır. Koruma programına katılan çiftçi, enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Kafkas Arı Irkı için Bakanlık tarafından kovanları kayıt altına alınmış yetiştiriciler desteklenir. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek Resmi Veteriner Hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

– Yerinde geliştirme:

Seçilecek çiftçilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projeleri çerçevesinde yetiştirme yapılır. Sürü kompozisyonu Akkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Morkaraman, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ile Ankara Keçisi ve Kilis keçi ırklarımızda her ırk için 6.000 er baş koyun/keçi ile her ırk için 300 er baş koç/teke (Karya koyun tipi için 12.000 baş koyun ve 600 baş koç) olmak üzere toplam 81.900 baş hayvandan oluşacaktır. Geliştirme programına katılan çiftçiler birlik kurmak zorundadır, birlik enstitü ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi kayıtları teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir.

Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği

a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan damızlık sığırlara tüberkülin uygulaması yapılarak, Tüberküloz Yönetmeliği çerçevesinde, Tüberkülin Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Sığır Tüberkülozu yönünden müspet sığırların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre, kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Sığır Brucellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi madde Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Sığır Brucellozu hastalığı tespit edildiğinde, hasta sığırların 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Ruam hastalığında; işletmede bulunan tek tırnaklı hayvanlarda mallein uygulaması yapılarak, Ruam Yönetmeliği çerçevesinde, Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Ruam yönünden müspet hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.     Ayrıca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre hastalığın açık belirtisini gösteren tek tırnaklı hayvanlar, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir ve Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi madde Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce At Vebası veya Sığır Vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre, kıymet takdirleri yapılarak, itlaf edilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Şap hastalığında; Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde bulunan hayvanlarda, hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra mihrakta bulunan hasta hayvanların kıymet takdiri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılarak, öldürülür ya da şarta tabi kestirilir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Aşı, serum ve ilaç reaksiyonlarında; ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla Hükümet Veteriner Hekimi veya sorumluluğundaki Veteriner Sağlık Teknisyeni ya da Bakanlıkça görevlendirilen Veteriner Hekim tarafından aşı, serum ve ilaç uygulamaları sebebiyle öldükleri veteriner otopsi raporu ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre yapılır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Düzenlenen Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası çerçevesinde, “Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hakediş Belgesi” (Ek-31) 3 nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa, bir nüshası Banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.
İlgili Banka Şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.
Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Desteklenmesi

Şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri Sığır, Manda, Koyun ve keçilere şap aşısı, Sığır Brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası dişi Buzağılara S-19 Genç aşısı, Koyun Keçi Brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi Kuzu ve Oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamındadır.

Süt desteklemeleri

a) Üretmiş olduğu sütü, Çalışma İzni ve Gıda Sicili olan ve Bakanlıktan Süt Teşvik Kod Numarası almış süt işleme tesislerine satan üreticilere destekleme ödemesi yapılır.

b) Süt desteklemesi sadece çiğ süt üreten gerçek ve tüzel kişilere yapılır.

c) Ödemeye esas belgeler aylık dönemler itibariyle düzenlenir.

ç) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri, aldıkları süt miktarını il/ilçe müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, mevsimlik çalışan işletmeler hariç, üç ay içerisinde verisi gelmeyen süt işleme tesislerinin süt teşvik kod numaraları iptal edilir.

d) Fatura ve/veya müstahsil makbuzlarında süt miktarının haksız yere yapılacak destekleme ödemelerinin önlenebilmesi amacıyla, süt miktarının kesinlikle ‘litre’ olarak yer alması ve ödemelerin ‘litre’ üzerinden yapılması zorunludur.

e) Merkez birliğini kurmuş olan; kooperatif ve/veya birlik üyeleri dışındaki üreticilerin sattığı süt ile ilgili icmalleri il/ilçe müdürlükleri hazırlar. İl/ilçe müdürlüklerine müracaat eden üreticiden; sattığı sütün fatura ve/veya müstahsil makbuzları ile birlikte adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, banka hesap numarası ve adresini içeren üretici bilgileri istenir. İl/ilçe müdürlüklerince incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan ve onaylanan icmaller, ilgili banka şubesine gönderilir.

f) Merkez birliğini kurmuş olan; kooperatif ve/veya birlik üyelerinin icmalleri, üyesi olduğu kooperatif ve/veya birlikler tarafından düzenlenir ve il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.