KOBİ Teşvikleri - Kalkınma Ofisi
15788
page,page-id-15788,page-child,parent-pageid-15777,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

KOBİ Teşvikleri

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro olup, başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde % 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir. Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi gerekmektedir.

Başvuru: Her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanmakta olup, teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal/yerel basında yer almaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmekte olup, programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan başarılı projeler hibeden yararlanmaktadır.

Bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler desteklenmektedir. Hibe desteği istenen faaliyetle ilgili öncelikli olarak, ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşulu aranmaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.

Hibeden,

  • Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
  • KOBİ’ler,
  • Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
  • Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
  • Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumları yararlanabilmektedir.

Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.