Kalkınma Ajansları Hibe Programları - Kalkınma Ofisi
15797
page,page-id-15797,page-child,parent-pageid-15777,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Kalkınma Ajansları Hibe Programları

Bölgesel gelişimi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için Mali Destek Programı açılmış ve bölgeler bazında Proje Teklif Çağrıları ilan edilmeye başlanmıştır. 2009 Yılında Mali Destek Programı Çerçevesinde hibe verilecek bölgeler metin ekinde sunulmuştur.

Program çerçevesinde ;

 • Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel  kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
 • Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler desteklenecektir.

Destekler Mali Destekler ve Teknik Destekler olmak üzere iki başlık altında verilecektir.

Mali Destekler

 • Doğrudan finansman desteği
 • Faiz Desteği
 • Faizsiz Kredi Desteğidir.

Teknik Destekler
Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için eğitim verme,program ve  proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme,danışmanlık sağlama,lobi faaliyetleri ve uluslar arası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici konularda teknik destek verilebilecektir.

Metin sonunda  yararlandırılacak destek unsurlarıyla alakalı çizelge yer almaktadır.