Patent & Faydalı Model - Kalkınma Ofisi
15719
page,page-id-15719,page-child,parent-pageid-15706,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,boxed,vertical_menu_enabled,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Patent & Faydalı Model

Patent & Faydalı Model

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

  • Buluşunuz size 20 yıl süre ile tekel hakkı sağlar.
  • Buluşunuz sizi çok ileriye taşır.
  • Buluşlar sadece sahibine aittir.

PATENT Tescili Maliyeti çıkartılabilmesi için buluşla ilgili bilgilere ihtiyaç vardır.

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

  • Buluşunuzu Faydalı Model koruması ile kısa zamanda 10 yıl süre ile koruma altına alırsınız.
  • Faydalı model size tekel hakkı sağlar.
  • Rekabet avantajı verir.

Faydalı Model Tescil İşlemleri maliyetinin çıkartılabilmesi için buluşla ilgili bilgilere ihtiyaç vardır.

Not: İşletmelerimizin yetki vereceği vekillerle ücretlendirme,sorumluluk ve yetki  konularını, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek derecede açık konuşmalarında büyük fayda vardır.
Diğer taraftan vekil olan kişi kendi namı, vekili bulunduğu işletmenin de hesabına hizmet vermektedir.Nihayetinde işletmeyi temsil ve ilzam edecek kişilere vekalet verilmesi önem arz eden bir konudur.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru Formu; Patenti alınacak ürün ile ilgili başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu aşağıdaki bilgiler içermektedir.

Tarifname metni; Buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

Buluş başlığı: Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgelere atıf yapılır.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.

Resimlerin açıklanması: Var ise, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.Buluşun açıklaması:Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz.

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.

İstem /İstemler; Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. Teknik resimler)

Başvuruya İlişkin Ücretlerin Ödendiğine Dair Dekont Aslı ( Yatırılacak Ücretler ; Patent/Faydalı Model tescil başvuru harcı, ücretidir.
Vekaletname
İmza Sirküleri